فروشگاه ماتیک تبریز » محصولات » تجهيزات سالني » صندلی کوپ ، کوتاهی